<small id="aougd"></small>
    <blockquote id="aougd"></blockquote>
    1. <acronym id="aougd"></acronym>
     密碼:

     九三學社第二屆中央理事會


     (1950年12月)

     主席:許德珩

     副主席:梁希

     常務理事:(按姓氏筆畫為序)

     許德珩 孟憲章 黃國璋 梁希 薛愚

     理事:(按姓氏筆畫為序)

     方亮 盧于道 葉丁易 許德珩 孫菽荃(女) 孫承佩 勞君展(女) 嚴濟慈 吳藻溪 初大告 金善寶 孟憲章 洪銘聲 袁翰青 高覺敷 涂長望 黃國璋 笪移今 梁希 彭飭三 董渭川 稅西恒 魯寶重 謝立惠 裴文中 黎錦熙 潘菽 薛愚

     候補理事:(按姓氏筆畫為序)

     王克誠 湯璪真 張效良 金濤 洪  濤 顧執中 漆文定

     秘書長: 黃國璋

     副秘書長:方亮 李毅

      

     女友的朋友4在线观看高清
      <small id="aougd"></small>
       <blockquote id="aougd"></blockquote>
       1. <acronym id="aougd"></acronym>